სამსახურის (SARAS) წარმომადგენლები საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის (BAG) წევრებს შეხვდნენ

2019 წლის 20 თებერვალს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის (SARAS) წარმომადგენლები საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის (BAG) წევრებს შეხვდნენ. სამსახურმა კორპორატიული ანგარიშვალდებულების რეფორმის მიმდინარეობის და ძირითადი მიზნების შესახებ გააკეთა მოხსენება.

სამსახურის წარმომადგენლებმა წარადგინეს კაპიტალის ბაზრის ინფრასტრუქტურის საკუთარი ხედვა და შეადარეს ფულადი ბაზრის უკვე კარგად ფუნქციონირებად მექანიზმს. 

პრეზენტაცია მკაფიო და ინფორმატიულ ანალიზს მოიცავდა, თუ როგორ განიხილავს სამსახური საკუთარ მისიას საზოგადოების წინაშე, მის სტრატეგიას და კონკრეტულ მომსახურებებს, რომელიც განხორციელდა რეფორმის ფარგლებში.

ღონისძიება ფინანსისტებისთვის, ბუღალტრებისთვის, ხელმძღვანელებისთვის და სამეთვალყურეო რგოლის წარმომადგენლებისთვის იყო განკუთვნილი.