სამსახურის (SARAS) წარმომადგენლები ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) კვლევით დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდნენ

2019 წლის 15 თებერვალს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის (SARAS) წარმომადგენლები ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) კვლევითი დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდნენ.

სამსახურმა კორპორატიული ანგარიშვალდებულების რეფორმის მიმდინარეობის და ძირითადი მიზნების შესახებ გააკეთა მოხსენება, რომელშიც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო აღნიშნული რეფორმის  მნიშვნელობას კაპიტალის ბაზრის განვითარების მიმართულებით, სამსახურის ძირითად მისიას, სტრატეგიას და იმ  მომსახურებებს, რომელიც განხორციელდება რეფორმის ფარგლებში.

შეხვედრაზე მხარეებმა იმსჯელეს თანამშრომლობის პერსპექტივებზე კვლევითი მიმართულებით.