სამსახურის წარმომადგენელი უკრაინის ახლად შექმნილ საზედამხედველო ორგანოში და უკრაინის აუდიტორთა პალატაში მიიწვიეს

სამსახურის წარმომადგენელი, აუდიტორული რეესტრების საკითხებზე საქართველოს გამოცდილების გაზიარების მიზნით, მიიწვიეს უკრაინის აუდიტორთა პალატაში, რომელიც პასუხისმგებელია განავითაროს ეს სფერო უკრაინაში. ვიზიტი განხორციელდა მსოფლიო ბანკის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში აუდიტის და ფინანსური ანგარიშგების გაუმჯობესების (STAREP) რეგიონალური პროგრამის ფარგლებში.

უკრაინის ახლად შექმნილი საზედამხედველო ორგანოს საბჭოს წევრები მონაწილეობას იღებდნენ აღნიშნულ შეხვედრებზე. ვიზიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის უწყებებმა ერთმანეთს არსებული გამოწვევები და გამოცდილებები გააცნეს. სამსახურის წარმომადგენელმა უკრაინულ მხარეს სამსახურის აუდიტორების რეესტრების, მსოფლიოში საუკეთესო პრაქტიკის მოკლვევის, სამსახურის ვებ-გვერდის და რეგისტრაციის პროცესის განვითარების პირველი ნაბიჯების შესახებ გამოცდილება გაუზიარა.  პრეზენტაციით ზოგადად მიმოიხილეს ევრო დირექტივების საფუძველზე შემუშავებული საქართველოს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშებისა და აუდიტის კანონის მოთხოვნების შესაბამისად ამოქმედებული აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების რეესტრებში გასაჯაროვებული ინფორმაცია, მისი თავისებურებები და მნიშვნელობა, ადმინისტრირების პროცესი და ამ მიმართულებით განვითარების სამომავლო გეგმები.

დასკვნითი ღონისძიებები, რომელიც ჩატარდა უკრაინის აუდიტის პალატაში და მსოფლიო ბანკის კიევის ოფისში, დაეთმო დამსწრე საზოგადების მიერ წამოჭრილი საკითხების მიმოხილვას.  

შეხვედრებზე მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ რეესტრის წარმოების მიმართულებით საქართველოს გამოცდილება არის ერთ-ერთი მოწინავე რეგიონში.