ქუთაისში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესახებ

2019 წლის პირველ თებერვალს, ქუთაისის რეგიონალური სავაჭრო-სამრეწველო პალატის და დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა გამართა სამუშაო შეხვედრა IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტისა და მისი დანერგვის ხელშეწყობის პროექტის შესახებ. შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო აუდიტორიისთვის IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების ახალი სტანდარტის ძირითადი პრინციპების და  საკანონმდებლო მოთხოვნების გაცნობა.

შეხვედრის ფარგლებში, სამსახურის წარმომადგენლებმა პროექტის შედეგად შემუშავებული სახელმძღვანელო – „IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის და თვითსწვალების მასალები“ – წარადგინეს. აუდიტორიის წინაშე პრეზენტაციები გამართეს სამსახურისა და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. ღონისძიების დასკვნითი ნაწილი დაეთმო აუდიტორიის მიერ დასმული კითხვების პასუხის გაცემას.          

ქუთაისში გამართულ შეხვედრას 130-ზე მეტი დაინტრესებული ადამიანი დაესწრო, რომელთა შორის უმეტესად IV კატეგორიის საწარმოების ბუღალტრები იყვნენ.