სამსახურის წარმომადგენლები ნიდერლანდების საზედამხედველო ორგანოს, AFM-ის წარმომადგენლებს შეხვდნენ

2018 წლის 17-18 დეკემბერს, ამსტერდამში, მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის ორგანიზებით, აუდიტის რეფორმის განხორციელების შესახებ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ვიზიტის ფარგლებში, სამსახურის წარმომადგენლები მსოფლიოში ერთ-ერთი  ყველაზე გამოცდილი და მსხვილი საზედამხედველო უწყების - ნიდერლანდების ფინანსური ბაზრების ორგანოს (AFM) წარმომადგენლებს შეხვდნენ და გაეცნენ მის სტრუქტურას, ძირითად ფუნქციებს  და სტრატეგიას აუდიტის სფეროს ზედამხედველობის მიმართულებით. ჩატარებული სემინარის შედეგად, ქართულმა დელეგაციამ მიიღო ინფორმაცია ნიდერლანდებში AFM-ის მიერ დამკვიდრებული აუდიტის ხარისხის მონიტორინგის და აღსრულების მექანიზმების შესახებ. სამსახურის წარმომადგენლებს მიეცათ საშუალება ჰოლანდიელი კოლეგებისთვის გაეზიარებინათ საქართველოში მიმდინარე რეფორმის თავისებურებები და შედეგები.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური აქტიურად მონაწილეობს აღრიცხვა-ანგარიშგების სფეროს განვითარებისთვის არსებულ საერთაშორისო პროექტებსა და დაგეგმილ აქტივობებში, რათა, წამყვან ქყვეყნებში არსებული საუკეთესო პრაქტიკისა და გამოცდილების გაზიარებით, უზრუნველყოს საქართველოში მიმდინარე რეფორმის სრულყოფა.