გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მონღოლეთის დელეგაციასთან

2018 წლის 29 ნოემბერს, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ინიციატივით,  გაიმართა შეხვედრა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისა და  მონღოლეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენლებს შორის. შეხვედრის ფარგლებში მონღოლეთის დელეგაციას მიეწოდა ინფორმაცია ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროში მიმდინარე რეფორმის ძირითადი მიზნებისა და მიმართულებების,  სამსახურის ფუნქციებისა  და ძირითადი მიღწევების შესახებ. 

მხარეებმა განიხილეს შესაძლო თანამშრომლობის საკითხი, მათ შორის მონღოლეთში დაგეგმილი რეფორმის მხარდაჭერის მიმართულებით.