ბელარუსის ფინანსთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენცია ფინანსური სისტემის განვითარების აქტუალურ საკითხებზე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა 2018 წლის 22-23 ნოემბერს, ბელარუსის რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. აღნიშნულ კონფერენციაზე განიხილეს ისეთი საკითხები როგორიცაა, სახელმწიფო ფინანსების მართვა, საბუღალრტო და სადაზღვეო სისტემის პოლიტიკის რეფორმა, სახაზინო ფონდების განვითარება, საბუღალტრო აღრიცხვის და ანგარიშგების, აუდიტორული საქმინობის რეგულაციის საკითხები.

აღნიშნული კონფერენციის ფარგლებში აუდიტორიის წინაშე სამსახურის წამომადგენელი წარსდგა და დამსწრე საზოგადოებას გამოცდილება გაუზიარა ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით როგორიცაა, ხარისხის გაძლიერების კონტროლი, აუდიტის ხარისხის მონიტორინგის სისტემის ჩამოყალიბების საკითხი და ა.შ.