თელავში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მცირე და საშუალო ზომისა და IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის თაობაზე

2018 წლის 22 ნოემბერს, ქ. თელავში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა, დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, გამართა სამუშაო შეხვედრა IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტისა და მისი დანერგვის ხელშეწყობის პროექტის შესახებ. გამართული შეხვედრის ფარგლებში, განხილულ იქნა მცირე და საშუალო ზომისა  და IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი. შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების ახალი სტანდარტის (GFRS) დანერგვის ხელშეწყობა და განვითარება რეგიონებში.

შეხვედრის ფარგლებში, მოხდა სამსახურის მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელოს - „IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის და თვითსწვალების მასალები“ - პრეზენტაცია. აუდიტორიის წინაშე სიტყვით წარდგნენ სამსახურისა და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. შეხვედრაზე განხილულ იქნა ისეთი საკითხები,  როგორიცაა  გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი და თვითსწავლების დოკუმენტი, ანგარიშგების წარდგენის წესი. ასევე გაიმართა პანელური დისკუსია თემაზე: „IV კატეგორიის საწარმოების, მათ შორის ქალის საკუთრებაში არსებული საწარმოების გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები“.

ქ. თელავში გამართულ შეხვედრას ესწრებოდნენ რეგიონებიდან მოწვეული სტუმრები, ბიზნეს ასოციაციებისა და სხვადასხვა პროფესიული ორგანიზაციების წარმომადგენლები.