სამსახურის უფროსი ფინეთში აღსრულების სამუშაო ჯგუფის (EWG) მიერ ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრას დაესწრო

2018 წლის 22-23 ოქტომბერს, სამსახურის უფროსი IFIAR-ის სხვა წევრი ქვეყნების (აშშ, გერმანია, იაპონია, საფრანგეთი, ფინეთი, სამხრეთ აფრიკა, შვეიცარია) წარმომადგენლებთან ერთად, ფინეთში აღსრულების სამუშაო ჯგუფის (EWG) მიერ ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრას დაესწრო. აღსრულების სამუშაო ჯგუფი საინვესტიციო გარემოში აღსრულებითი ფუნქციის უფრო ძლიერი კოორდინაციის, ინვესტორთა დაცვის და აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაზრდის მიზნით დააარსდა. შეხვედის მთავარ მიზანს აღსრულების კვლევის ანგარიშის წარდგენა და განხილვა წარმოადგენდა. გარდა ამისა, დამსწრე საზოგადოებამ სამომავლო სამოქმედო გეგმაზე იმსჯელა.

აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმი 2006 წლის 15 სექტემბერს დაარსდა და ის ორიენტირებულია შემდეგ საქმიანობებზე:

აუდიტის საბაზრო გარემოსა და აუდიტის დამოუკიდებელი საზედამხედველო ორგანოს საქმიანობასთან დაკავშირებული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება აუდიტორებსა და აუდიტორულ ფირმებზე აქცენტირებით;
თანამშრომლობისა და თანმიმდევრულობის ხელშეწყობა საზედამხედველო საქმიანობაში;
აუდიტის ხარისხით დაინტერესებულ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დიალოგის გასამართად პლატფორმის უზრუნველყოფა.

2017 წლის აგვისტოდან, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) სრულუფლებიანი წევრია.