გაიმართა სემინარი საქართველოში არსებული საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების კორპორაციული მართვის თაობაზე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მხარდაჭერით, 23 ოქტომბერს, STAREP (აუდიტისა და ანგარიშგების გაძლიერება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში)  პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში  მსოფლიო ბანკის მიერ ინიცირებული სემინარი გაიმართა, რომელიც საქართველოში არსებული საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების კორპორაციულ მართვას შეეხებოდა.

სემინარზე აუდიტორიის წინაშე წარდგნენ საქართველოს ეროვნული ბანკის, მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიისა (SCOPE Ratings) და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის წარმომადგენლები, ასევე, ნიდერლანდებისა და გერმანიის მოწვეული პროფესორები.

შეხვედრა მიზნად ისეთი საკითხების განხილვას ისახავდა, როგორიცაა: კაპიტალის ბაზრის რეფორმის მდგომარეობა და კორპორაციული მართვის როლი მის მდგრად განვითარებაში, კარგი მმართველობის პრაქტიკის უპირატესობები განვითარებული და განვითარებადი ეკონომიკის მაგალითებზე, კავშირი გაუმჯობესებულ წვდომას ფინანსებსა და კარგი მმართველობის პრაქტიკას შორის, კორპორაციული მართვის როლი კაპიტალის ღირებულებასა და საკრედიტო რეიტინგში, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და სხვ. სამსახურის წარმომადგენელმა პანელურ განხილვაში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც მმართველობითი ანგარიშგების წარდგენას ეხებოდა.

გარდა ამისა, შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა დისკუსია, რომელიც კორპორაციულ მართვაში გარემოსდაცვითი და სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხების მიმოხილვას დაეთმო.