ბაფ-ის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა სახელმძღვანელო დოკუმენტი - „ფოკუსირება საქმიანობის შედეგებზე“

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ოფიციალურ ვებ გვერდზე ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ მომზადებული სახელმძღვანელო დოკუმენტი - „ფოკუსირება საქმიანობის შედეგებზე“ - განთავსდა.

აღნიშნული სახელმძღვანელო წარმოადგენს ბუღალტერთა პროფესიული  ორგანიზაციებისთვის შემუშავებული პუბლიკაციის  - „მმართველობის სისტემის შექმნა: სახელმძღვანელო ბუღალტერთა პროფესიული  ორგანიზაციებისთვის“ - დამატებას და  ორიენტირებულია ბუღალტერთა პროფესიული  ორგანიზაციების ინსტიტუციურ განვითარებაზე. დოკუმენტი ბუღალტერთა პროფესიულ ორგანიზაციებს ეფექტური მმართველობითი სისტების ჩამოყალიბებისთვის მნიშვნელოვან მითითებებს სთავაზობს და ასახავს პრინციპებს, რომლებსაც  პროფესიული ორგანიზაცია უწყვეტი განვითარების უზრუნველსაყოფად უნდა იცავდეს.

სახელმძღვანელო თარგმნილია ქართულ ენაზე და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის შემდეგ ბმულზე.