სამსახურის თანამშრომლებმა ლონდონში გამართულ ანგარიშგების სტანდარტების დამდგენთა მორიგ საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღეს მონაწილეობა

2018 წლის 1-ელ და 2 ოქტომბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდისა (IFRS Foundation) და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში მიიღეს მონაწილეობა. შეხვედრა საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის ტექნიკური ასპექტების განხილვას ისახავდა მიზნად.

კონფერენცია საერთაშორისო სტანდარტების უკანასკნელი განახლებების გაცნობას დაეთმო, კერძოდ, შეხვედრის ფარგლებში განხილულ იქნა განახლებული კონცეპტუალური საფუძვლები, ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს სტანდარტები), კრიპტოვალუტების აღრიცხვის საკითხები და ა.შ. მონაწილეებმა ახალი სტანდარტების დადგენის სხვადასხვა პროექტთან დაკავშირებულ საკითხებზეც იმსჯელეს. აღნიშნული განახლებები არსებული სტანდარტების, კვლევითი პროექტებისა და საგანმანათლებლო განხილვების გაუმჯობესებას ემსახურება და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას უწყობს ხელს. 

კონფერენციის განმავლობაში, სამსახურის წარმომადგენლებს სხვა ქვეყნების სტანდარტების დამდგენ ორგანიზაციებთან, საბჭოს წევრებთან, ტექნიკურ  პერსონალთან და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის თანამშრომლებთან საქმიანი კავშირების დამყარებისა და ინფორმაციის  გაცვლის საშუალება მიეცათ. კერძოდ, შეხვედრის ფარგლებში, სამსახურის წარმომადგენლები შეხვდნენ დანიის, ავსტრალიის, იაპონიის, კორეისა და ბრიტანეთის წარმომადგენლებს საქართველოში  ფასს ტაქსონომიის (IFRS taxonomy) და XBRL სტანდარტის დანერგვისთვის კონსულტაციების მისაღებად; ასევე ინდონეზიისა და თურქეთის წარმომადგენლებს - IV კატეგორიის საწარმოთა (Micro Entities) ანგარიშგების სტანდარტების დანერგვის კუთხით გამოცდილების გაზიარების მიზნით.