სამუშაო შეხვედრა ძირითადი დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით, მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტთან დაკავშირებით

2018 წლის 19 ივნისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივითა და დიდი ბრიტანეთის კარგი მმართველობის ფონდის მხარდაჭერით, მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების ახალი სტანდარტის სამუშაო ვერსიის პრეზენტაცია გაიმართა. შეხვედრის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს კარგი მმართველობის ფონდის ეკონომიკური პროექტების მენეჯერმა გივი ჭანუყვაძემ და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა იური დოლიძემ.

შეხვედრა მიზნად ისახავდა ადგილობრივი და საერთაშორისო საბანკო სექტორისა და ფინანსური ინსტიტუტების წარმომადგენელთა ინფორმირებას მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესახებ და მათი მოსაზრებების მოსმენას სტანდარტის შემუშავების საბოლოო ეტაპზე, აგრეთვე, სტანდარტის ერთ-ერთი მთავარი სარგებლის - მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის პერსპექტივების განხილვას. 

იხილეთ პრეზენტაცია ქართულად და ინგლისურად.