გაიმართა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CFT) შესახებ ბუღალტრებისა და აუდიტორების ცნობიერების ამაღლებისათვის გამიზნული სემინარი

29 და 30 მაისს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის, ევროპის საბჭოს და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ორგანიზებით, გაიმართა სემინარი ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CFT) თაობაზე. სემინარი საბუღალტრო და აუდიტორულ  სფეროში არსებული ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას ისახავდა მიზნად. სემინარს უძღვებოდა ევროპის საბჭოს ექსპერტი.  

შეხვედრაზე განხილულ იქნა ისეთი საკითხები, როგორიცაა ბუღალტრებისა და აუდიტორებისათვის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში კანონმდებლობით დადგენილი ვალდებულებები, მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების როლი კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, რისკები, მათი გამოვლინებები და დღეისათვის არსებული მდგომარეობა, საერთაშორისო გამოცდილება ფულის გათეთრების/ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში და სხვ.

სემინარის ფარგლებში ასევე გაიმართა დისკუსია, რომელიც საბუღალტრო/აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელ სექტორში არსებული გამოწვევებისა და საუკეთესო პრაქტიკის განხილვას ისახავდა მიზნად.

სემინარს დაესწრნენ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის, პროფესიული ორგანიზაციების, აუდიტორული ფირმების და აკადემიურის წრეების წარმომადგენლები.

პრეზენტაციის სანახავად გადადით ბმულზე.