ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს ახალი წევრები დაემატნენ

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 23 აგვისტოს N259 ბრძანებაში 2018 წლის 8 იანვარს განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს ორი ახალი წევრი შეემატა:

გიორგი ჩერქეზიშვილი - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე;
გიორგი ვასაძე - პროფესიული ორგანიზაციების წარმომადგენელი.

სამსახური მიესალმება საბჭოს ახალ წევრებს და ნაყოფიერ თანამშრომლობას უსურვებს.