სამსახურის უფროსი მსოფლიო ბანკის მიერ უკრაინაში გამართულ კონფერენციას დაესწრო

მსოფლიო ბანკის მოწვევით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა მონაწილეობა მიიღო მსოფლიო ბანკის, უკრაინის ფინანსთა სამინისტროს და აუდიტორთა პალატის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში - „აუდიტის რეფორმა უკრაინაში, მიმდინარეობა, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“. კონფერენციას ესწრებოდნენ მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის ექსპერტები, უკრაინის პარლამენტარები, უკრაინის ფინანსთა სამინისტროს და აუდიტორთა პალატის წარმომადგენლები, აუდიტორები და ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლები.

კონფერენციის ფარგლებში, განხილულ იქნა აუდიტის რეგულაციის პრაქტიკა მსოფლიოში, უკრაინის აუდიტორული მომსახურების ბაზრის მდგომარეობა და რეგულაციის შემოღების აუცილებლობა, სიახლეები აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებში, აუდიტის ჩატარების თანამედროვე ტექნოლოგიები, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული XBRL სტანდარტის დანერგვის პროექტის მიმდინარეობა. კონფერენციის დამსწრეებმა სამსახურის უფროსის მოხსენება მოისმინეს საქართველოში აუდიტორული საქმიანობის ზედამხედველობის სტრუქტურის, დაგროვილი გამოცდილებისა და გამოწვევების შესახებ.