საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს განცხადება

სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვებისთვის გამოცხადებული ტენდერებით დაინტერესებული, საქართველოში და საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სუბიექტებისთვის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს განცხადება. აღნიშნული განცხადება, ტენდერში მონაწილე, სამშენებლო სამუშაოების შემსრულებელი სუბიექტებისთვის დამატებით მოთხოვნებს განსაზღვრავს ფინანსური ანგარიშგების აუდიტთან მიმართებაში.

დეტალური ინფორმაციისათვის, შეგიძლიათ ეწვიოთ სახელმწიფო შესყიდვების საგენტოს ვებ-გვერდს შემდეგი ბმულის მეშვეობით.