შოთა კომლაძე

შოთა კომლაძე

დაიბადა 1975 წლის 10 დეკემბერს ქ. ოზურგეთში

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

  პროფესიული კარიერა

 • 04.2011 - დღემდე

  ააიპ "საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის" საგადასახადო-საბაჟო მიმართულების ხელმძღვანელი

 • 06.2009 - 03.2011

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის რუსთავის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახადო ინსპექცია) კონტროლის სამმართველოს უფროსი

 • 04.2009 – 05.2009

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის რუსთავის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახადო ინსპექცია) საგადასახადო შემოწმებების სამმართველოს უფროსის მოადგილე

 • 12.2008 – 03.2009

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის რუსთავის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახადო ინსპექცია) მომსახურების სამმართველოს უფროსის მოადგილე

 • 10.2008 – 11.2008

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის რუსთავის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახადო ინსპექცია) გადასახადების ადმინისტრირების სამმართველოს უფროსის მოადგილე

 • 12.2007 - 09.2008

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის რუსთავის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახადო ინსპექცია) გადასახადების ადმინისტრირების სამმართველოს მიმდინარე კონტროლის განყოფილების უფროსი

 • 05.2007 – 11.2007

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის თბილისის საგადასახადო ინსპექციის გადასახადების ადმინისტრირების სამმართველოს საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განყოფილების უფროსი ინსპექტორი

 • 10.2005 – 04.2007

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის თბილისის საგადასახადო ინსპექციის გადასახადების ადმინისტრირების სამმართველოს დიდუბე-ჩუღურეთის განყოფილების ინსპექტორი

 • 03.2005 – 09.2005

  ააიპ „რუსთავის ბიზნეს ცენტრი“, კონსულტანტი

 • 06.2004 – 02.2005

  ქვემო ქართლში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის ფონდის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი

 • 04.2002 – 05.2004

  ქვემო ქართლში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის ეკონომიკური რეფორმებისა და მეურნეობის განვითარების სამსახურში წამყვანი მრჩეველი

  განათლება

 • 09.1992 - 06.1997

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი

  სპეციალობა მაკროეკონომიკა, ეკონომისტის კვალიფიკაცია

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, რუსული