ნიკოლოზ გაგუა

ნიკოლოზ გაგუა

დაიბადა 1975 წლის 21 ივნისი ქ. ქუთაისში

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

  პროფესიული კარიერა

 • 07.2018 - დღემდე

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

   
 • 06.2018 - 07.2018

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

   
 • 11.2016 - 06.2018

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

   
 • 03.2016 - 11.2016

  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე

 • 10.2015 - 04.2016

  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

 • 06.2013 – 10.2015

  ფისკალური პროგნოზირების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

 • 10.2011 – 08.2012

  აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

 • 09.2010 – 08.2012

  პროექტის განმახორციელებელი რგოლის დირექტორი, მსოფლიო ბანკი, SIDA, DFID -ის დაფინანსებით მიმდინარე ფინანსური სექტორის მართვის მხარდაჭერის პროექტი

 • 04.2010 - 08.2010

  მინისტრის მრჩეველი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

 • 09.2004 – 07.2006

  საინფორმაციო სისტემების განვითარების კონსულტანტი, სს თბილისის წყალი

 • 12.2001 – 01.2006

  ფინანსური დირექტორი, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

 • 05.2001 - 11.2001

  მთავარი ფინანსური სპეციალისტი, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

 • 10.2000 - 06.2001

  მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის ეკონომიკური სამსახური

 • 07.1999 - 10.2000

  ეკონომიკური ექსპერტი, USAID-ის მხარდაჭერით მიმდინარე მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი

 • 10.1997 – 10.1999

  ეროვნული კონსულტანტი, საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის ეკონომიკური სამსახური

  განათლება

 • 08.2012 - 06.2013

  Williams Collage, United States

  ეკონომიკის მაგისტრი

 • 02.1998 - 12.1998

  Joint Vienna Institute, Austria

  მაგისტრთან გათანაბრებული

 • 09.1992 - 06.1997

  ივანე ჯავახიშვილი სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

  ეკონომიკის მაგისტრი

  უცხო ენების ცოდნა

 • გერმანული, რუსული, ინგლისური

  ტრენინგები

 • 09.2015 - 11.2015

  საქართველოს შესყიდვების სააგენტო, შესყიდვების ეროვნული კანონმდებლობა

 • 10.2000

  Joint Vienna Institute, სახელმწიფო ფინანსების მართვა

 • 07.1996 - 08.1996

  საარბრუკენის უნივერსიტეტი, გერმანული ენის შემსწავლელი კურსები