გიორგი ვასაძე

გიორგი ვასაძე

დაიბადა 1982 წლის 27 ნოემბერს ქ. ქუთაისში

  პროფესიული კარიერა

 • 05.2013 – 09.2017

  ბრიტანულ ამერიკული თამბაქო კავკასია და მოლდოვა - კორპორატიული ფინანსების მენეჯერი

 • 12.2010 – 04.2013

  ბრიტანულ ამერიკული თამბაქო კავკასია - რისკების და კონტროლების მენეჯერი

 • 02.2010 – 04.2010

  საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი - ფინანსური დირექტორის მოადგილე

 • 06.2006 – 01.2010

  PricewaterhouseCoopers საქართველო - კონსულტანტიდან ასისტენტ მენეჯერამდე

 • 02.2004 – 07.2006

  Baker Tilly საქართველო - აუდიტორი

  განათლება

 • 2004 - 2006

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

  ეკონომიკის ფაკულტეტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. მაგისტრი.

 • 2000 - 2004

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

  ეკონომიკის ფაკულტეტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. ბაკალავრი.

 • 2010

  ბრიტანეთის ნაფიც სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) წევრი

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, რუსული