დავით მჭედლიძე

დავით მჭედლიძე

დაიბადა 1986 წლის 27 ივნისს ქ. თბილისში

ჰყავს მეუღლე და ხუთი შვილი

  პროფესიული კარიერა

 • 09.2022 - დღემდე

  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

 • 09.2021 – 09.2022

  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

 • 06.2017 – 08.2021

  ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური

 • 01.2016 – 06.2017

  ანგარიშგების სამსახურის უფროსის მოადგილე, სს „თიბისი ბანკი“, მომგებიანობის ანალიზის მიმართულების ხელმძღვანელი

 • 01.2015 - 12.2015

  ფინანსური რისკების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე, სს „თიბისი ბანკი“

 • 01. 2011 – 01. 2015

  ფინანსური ანგარიშგების სამსახურის უფროსი, სს „ბანკი კონსტანტა“

 • 01.2009 – 12.2010

  ფინანსური რისკების მართვისა და ანალიზის ოფიცერი , სს „ბანკი კონსტანტა“

 • 11. 2006 – 12.2008

  ფინანსური ოფიცერი, სს „ბანკი კონსტანტა“

  განათლება

 • 2019 - 2022

  CFA Institute (CFA Charterholder)

 • 2014 - 2016

  ACCA ინგლისური პროგრამა (F1,F2,F3,F5,F6,F7, DipIFR exam.)

 • 2004 - 2007

  ბაკალავრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში, კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის ბიზნესის სკოლა (CSB)

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, რუსული