სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-152842 412693722 შპს აუდიტორული კომპანია ექსპერტი სრულად
SARAS-F-256603 405314039 აუდიტორული კომპანია ლოიალტე სრულად
SARAS-F-165195 402080920 შპს აუდიტორული კომპანია უნივერსალ კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-329711 404913153 შპს აუდიტორული ფირმა FinLine სრულად
SARAS-F-564427 206212212 შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-887264 211356922 შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-570954 402027463 შპს აუდიტორული ფირმა ირმა სრულად
SARAS-F-104301 400032674 შპს აუდიტორული ფირმა ლაზიკა აუდიტი სრულად
SARAS-F-521960 404419884 შპს აუდიტორული ფირმა მელიტა სრულად
SARAS-F-952944 200015198 შპს აუდიტორული ფირმა მრჩეველი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 262