სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-544735 211358519 შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი ჯორჯია სრულად
SARAS-F-619837 212889855 შპს აუდიტორული კომპანია GRB სრულად
SARAS-F-742875 412682770 შპს აუდიტორული კომპანია ალსო სრულად
SARAS-F-530739 206319713 შპს აუდიტორული კომპანია გაფრინდაშვილი - კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-788671 427722388 შპს აუდიტორული კომპანია ე-ენდ-ეს სრულად
SARAS-F-152842 412693722 შპს აუდიტორული კომპანია ექსპერტი სრულად
SARAS-F-256603 405314039 აუდიტორული კომპანია ლოიალტე სრულად
SARAS-F-165195 402080920 შპს აუდიტორული კომპანია უნივერსალ კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-329711 404913153 შპს აუდიტორული ფირმა FinLine სრულად
SARAS-F-564427 206212212 შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 254