სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-883643 216316573 შპს აუდიტ-ექსპერტი სრულად
SARAS-F-659986 202365127 შპს აუდიტ-ექსპერტი სრულად
SARAS-F-580433 242734136 შპს აუდიტ-ექსტრა სრულად
SARAS-F-340285 427716910 შპს აუდიტი სრულად
SARAS-F-549218 443854349 შპს აუდიტი + სრულად
SARAS-F-761022 412686561 შპს აუდიტი 2012 სრულად
SARAS-F-846527 204420803 შპს აუდიტი XXI მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-833498 401952856 შპს აუდიტი და კონტროლი სრულად
SARAS-F-981928 202238122 შპს აუდიტი და სამართალი სრულად
SARAS-F-249217 204396812 შპს აუდიტი და ფინანსური კონსალტინგი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 262