სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-844250 400092760 შპს აუდიტ ლუქს სერვისი Audit lux service სრულად
SARAS-F-790216 205017907 შპს აუდიტ რეფორმატორი სრულად
SARAS-F-715412 416302799 შპს აუდიტ სერვისი სრულად
SARAS-F-310711 206190469 შპს აუდიტ სტანდარტი სრულად
SARAS-F-711372 204969294 შპს აუდიტ ცენტრი იბერია სრულად
SARAS-F-586713 400001056 შპს აუდიტ-აისი სრულად
SARAS-F-569576 404962670 შპს „აუდიტ-არტი“ სრულად
SARAS-F-149730 226528941 შპს აუდიტ-გ.მ. სრულად
SARAS-F-347218 404862074 შპს აუდიტ-დარბაზი სრულად
SARAS-F-188269 405063880 შპს აუდიტექსი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 261