სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-615768 406026447 შპს იუ ეიჩ ვაი სრულად
SARAS-F-953925 442260688 შპს კორა აუდიტი სრულად
SARAS-F-412837 404901095 შპს IG GROUP სრულად
SARAS-F-539729 419617409 შპს M აუდიტი სრულად
SARAS-F-116836 401963522 შპს NIGOLLET აუდიტი სრულად
SARAS-F-256874 404437695 შპს KPMG Georgia პირველი კატეგორია სრულად
SARAS-F-735691 445410323 შპს REGNUM ARBITRANS სრულად
SARAS-F-148591 400052866 შპს Tax Risk Management Group სრულად
SARAS-F-973680 400066922 შპს პრაიმ აუდიტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 269