სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-167218 405309330 შპს ქროუ ჯი სრულად
SARAS-F-309231 401945883 შპს შემფასებელი სრულად
SARAS-F-621788 201954625 შპს ჩოხი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-301977 400054203 შპს ცერცვაძე და კომპანია სრულად
SARAS-F-281025 211344188 შპს ცოდნისა მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-402682 202245560 შპს ჯ. ბ. აუდიტი მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-693198 200032810 შპს ეი ვი ჯი ფინანსაუდიტი სრულად
SARAS-F-911879 216400160 შპს ჯენერალ-აუდიტი სრულად
SARAS-F-708228 401946187 შპს ჯი ვი ეი კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-297094 400015808 შპს ჯი თი აუდიტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 269