სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-822418 402072895 შპს ტაქს ინფო მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-573522 226579574 შპს ტობ 2008 სრულად
SARAS-F-170519 401978428 შპს აუდიტ ჯორჯია სრულად
SARAS-F-445389 401949193 შპს აუდიტ-სერვისი სრულად
SARAS-F-175592 431169585 შპს უნივერსალ აუდიტ კომპანი სრულად
SARAS-F-214694 202383250 შპს ფინანსსერვისი სრულად
SARAS-F-639661 205043344 შპს ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფი სრულად
SARAS-F-588029 404890454 შპს ფინანსური და საბუღალტრო გადაწყვეტილებების ჯგუფი სრულად
SARAS-F-340628 205279660 შპს ფინანსური მართვის ჯგუფი მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-802337 405135777 შპს ფინანსური ოფისი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 268