სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-829970 204573942 შპს საკონსულტაციო ჯგუფი კავკასაუდიტი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-433285 406050945 შპს სამართალი აღრიცხვა აუდიტი სრულად
SARAS-F-342251 205039830 შპს ნეშ ენდ მოზერ სრულად
SARAS-F-790395 212905711 შპს საქართველოს აუდიტორთა კომპანია სრულად
SARAS-F-815072 406067697 შპს საქართველოს აუდიტორული კომპანია GAC სრულად
SARAS-F-962995 426541557 შპს სერტიფიცირებულ აუდიტორთა ალიანსი სრულად
SARAS-F-216580 405368383 შპს სი ეი კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-957227 205272275 შპს სი-ეიჩ აუდიტ გრუპი სრულად
SARAS-F-573552 216451612 შპს სოფთკაპიტალი სრულად
SARAS-F-689207 402041358 შპს სტანდარტ აუდიტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 271