სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-732699 202453308 შპს ს.ბ. ფინანს-სერვისი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-621920 203825058 შპს სააუდიტორო ფირმა ბუღალტერ-ექსპერტი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-489086 211385758 შპს საბი სრულად
SARAS-F-879109 237112664 საკონსულტაციო აუდიტორული კომპანია ბესტ აუდიტორი სრულად
SARAS-F-914550 204451413 შპს საკონსულტაციო კომპანია აი დი ქონსალთინგ სრულად
SARAS-F-829970 204573942 შპს საკონსულტაციო ჯგუფი კავკასაუდიტი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-433285 406050945 შპს სამართალი აღრიცხვა აუდიტი სრულად
SARAS-F-342251 205039830 შპს ნეშ ენდ მოზერ სრულად
SARAS-F-790395 212905711 შპს საქართველოს აუდიტორთა კომპანია სრულად
SARAS-F-815072 406067697 შპს საქართველოს აუდიტორული კომპანია GAC სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 265