სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-621920 203825058 შპს სააუდიტორო ფირმა ბუღალტერ-ექსპერტი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-489086 211385758 შპს საბი სრულად
SARAS-F-879109 237112664 საკონსულტაციო აუდიტორული კომპანია ბესტ აუდიტორი სრულად
SARAS-F-914550 204451413 შპს საკონსულტაციო კომპანია აი დი ქონსალთინგ სრულად
SARAS-F-829970 204573942 შპს საკონსულტაციო ჯგუფი კავკასაუდიტი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-790395 212905711 შპს საქართველოს აუდიტორთა კომპანია სრულად
SARAS-F-815072 406067697 შპს საქართველოს აუდიტორული კომპანია GAC მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-962995 426541557 შპს სერტიფიცირებულ აუდიტორთა ალიანსი სრულად
SARAS-F-216580 405368383 შპს სი ეი კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-791778 405503094 შპს სი ეი ჰოლდინგი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 265