სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-798224 215148196 შპს პი ენდ ენ კომპანი - 2008 სრულად
SARAS-F-326576 405020258 შპს პრაიმ აუდიტი სრულად
SARAS-F-638067 245434800 შპს პრესტიჟ-აუდიტი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-633671 206309582 შპს პრიმა აუდიტი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-574015 400145188 შპს პრიოაუდიტი სრულად
SARAS-F-643316 401966280 შპს პროფესიონალი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-735944 419982077 შპს პულსი-XXI მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-261139 401971764 შპს რეალ აუდიტ კონსალტინგი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-611389 204566996 შპს რიალ აუდიტი სრულად
SARAS-F-933173 404876096 შპს როდლი & პარტნიორები აუდიტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 265