სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-574015 400145188 შპს პრიოაუდიტი სრულად
SARAS-F-643316 401966280 შპს პროფესიონალი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-735944 419982077 შპს პულსი-XXI მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-703592 402073812 შპს რამიშვილი ბიზნეს კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-261139 401971764 შპს რეალ აუდიტ კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-611389 204566996 შპს რიალ აუდიტი სრულად
SARAS-F-933173 404876096 შპს როდლი & პარტნიორები აუდიტი სრულად
SARAS-F-732699 202453308 შპს ს.ბ. ფინანს-სერვისი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-621920 203825058 შპს სააუდიტორო ფირმა ბუღალტერ-ექსპერტი სრულად
SARAS-F-489086 211385758 შპს საბი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 261