სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-366058 405271860 შპს ნანო აუდიტი სრულად
SARAS-F-550338 405040682 შპს ნექსია თიეი მეორე კატეგორია სრულად
SARAS-F-217384 404873730 შპს ორინჯ გრუპი სრულად
SARAS-F-342289 400003740 შპს კრესტონ პაპიაშვილი მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-798224 215148196 შპს პი ენდ ენ კომპანი - 2008 სრულად
SARAS-F-326576 405020258 შპს პრაიმ აუდიტი სრულად
SARAS-F-638067 245434800 შპს პრესტიჟ-აუდიტი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-633671 206309582 შპს პრიმა აუდიტი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-574015 400145188 შპს პრიოაუდიტი სრულად
SARAS-F-643316 401966280 შპს პროფესიონალი მეხუთე კატეგორია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 271