სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-140985 404486800 შპს არბიტრანს სრულად
SARAS-F-961149 205236635 შპს არგ გრუპი სრულად
SARAS-F-279563 202449207 შპს არესემ საქართველო მეორე კატეგორია სრულად
SARAS-F-641839 405186953 შპს აუდექს ჯორჯია სრულად
SARAS-F-490713 406024760 შპს აუდიტ + 2010 სრულად
SARAS-F-224957 400096007 შპს ეი ელ ეს სრულად
SARAS-F-299465 416328780 შპს აუდიტ ენდ ქონსალთინგ გრუპ მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-710762 416347199 შპს აუდიტ თრეილ სრულად
SARAS-F-128338 206052037 შპს აუდიტ კომპანი სრულად
SARAS-F-173926 204576084 შპს აუდიტ ლისენ ჯორჯია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 262