სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-966457 400014792 შპს მ.ნ.-აუდიტი სრულად
SARAS-F-265122 401964095 შპს მაკროაუდიტი სრულად
SARAS-F-502680 400221130 შპს მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-914029 236076795 შპს ,,მარი" სრულად
SARAS-F-112045 233119372 შპს მეავიდი სრულად
SARAS-F-406558 412732725 შპს მეტრი აუდიტი სრულად
SARAS-F-183326 202908247 შპს მვ აუდიტ ჰაუს სრულად
SARAS-F-514428 404861869 შპს მილენიუმ აუდიტ კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-669802 402032055 შპს მმართველი ჯგუფი სრულად
SARAS-F-320544 206331691 შპს მოორ ეიბისი მეორე კატეგორია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 271