ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-502680 400221130 შპს მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-914029 236076795 შპს ,,მარი" მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-112045 233119372 შპს მეავიდი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-406558 412732725 შპს მეტრი აუდიტი სრულად
SARAS-F-183326 202908247 შპს მვ აუდიტ ჰაუს კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-514428 404861869 შპს მილენიუმ აუდიტ კონსალტინგი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-669802 402032055 შპს მმართველი ჯგუფი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-320544 206331691 შპს მოორ ეიბისი მეორე კატეგორია სრულად
SARAS-F-366058 405271860 შპს ნანო აუდიტი სრულად
SARAS-F-550338 405040682 შპს ნექსია თიეი მეორე კატეგორია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 269