სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-632766 204566399 შპს ლევინგ სრულად
SARAS-F-410295 401980308 შპს ალკანი ჯგუფი სრულად
SARAS-F-873446 205215934 შპს აუდიტორთა და იურისტთა საერთაშორისო ჯგუფი სრულად
SARAS-F-966457 400014792 შპს მ.ნ.-აუდიტი სრულად
SARAS-F-265122 401964095 შპს მაკროაუდიტი სრულად
SARAS-F-502680 400221130 შპს მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-914029 236076795 შპს ,,მარი" სრულად
SARAS-F-112045 233119372 შპს მეავიდი სრულად
SARAS-F-406558 412732725 შპს მეტრი აუდიტი სრულად
SARAS-F-183326 202908247 შპს მვ აუდიტ ჰაუს სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 261