სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-388218 404387953 შპს კომპანია ელიტ აუდიტი სრულად
SARAS-F-519441 202385169 შპს კომპაუდი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-547941 404899026 შპს კონსალტინგ პორტი სრულად
SARAS-F-469079 201950996 შპს კონსაუდი მეორე კატეგორია სრულად
SARAS-F-663408 405162103 შპს ლ.გ. აუდიტორული კომპანია სრულად
SARAS-F-632766 204566399 შპს ლევინგ სრულად
SARAS-F-112637 406328807 შპს ლიდ აუდიტი სრულად
SARAS-F-410295 401980308 შპს ალკანი ჯგუფი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-873446 205215934 შპს იგალ სრულად
SARAS-F-966457 400014792 შპს მ.ნ.-აუდიტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 267