სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-660279 406110612 შპს კარგაძე კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-578318 406068106 შპს კოლხაუდიტი სრულად
SARAS-F-568334 205055955 შპს კოლხი 2005 სრულად
SARAS-F-388218 404387953 შპს კომპანია ელიტ აუდიტი სრულად
SARAS-F-519441 202385169 შპს კომპაუდი სრულად
SARAS-F-547941 404899026 შპს კონსალტინგ პორტი სრულად
SARAS-F-469079 201950996 შპს კონსაუდი სრულად
SARAS-F-785546 404897607 შპს კონსტენდერაუდიტი სრულად
SARAS-F-663408 405162103 შპს ლ.გ. აუდიტორული კომპანია სრულად
SARAS-F-632766 204566399 შპს ლევინგ სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 260