ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-568863 404449227 შპს ვიპაუდიტი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-502933 206347728 შპს ზ & ჯ კონსულტანტი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-437249 401987828 შპს ზეტ და კომპანია მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-649866 405592737 შპს ზეტ რეპორტი სრულად
SARAS-F-291042 404394428 შპს თბილისი კონსალტინგი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-240968 205229439 შპს თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-156621 204570160 შპს თი-ემ-სი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-326522 205264462 შპს კკ ჯგუფი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-289273 402254305 შპს თქვენი მრჩეველი სრულად
SARAS-F-546679 405132903 შპს ფინანსები აუდიტი და კონსალტინგი კატეგორიის გარეშე სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 269