სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-519843 204455179 შპს ვეგა სრულად
SARAS-F-568863 404449227 შპს ვიპაუდიტი სრულად
SARAS-F-502933 206347728 შპს ზ & ჯ კონსულტანტი სრულად
SARAS-F-437249 401987828 შპს ზეტ და კომპანია სრულად
SARAS-F-291042 404394428 შპს თბილისი კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-240968 205229439 შპს თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-156621 204570160 შპს თი-ემ-სი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-326522 205264462 შპს კკ ჯგუფი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-546679 405132903 შპს ფინანსები აუდიტი და კონსალტინგი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-450736 416336003 შპს ინთერნეიშენალ ბიზნეს ფართნერს სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 266