სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-437249 401987828 შპს ზეტ და კომპანია სრულად
SARAS-F-291042 404394428 შპს თბილისი კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-240968 205229439 შპს თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტი სრულად
SARAS-F-156621 204570160 შპს თი-ემ-სი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-326522 205264462 შპს კკ ჯგუფი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-546679 405132903 შპს ფინანსები აუდიტი და კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-450736 416336003 შპს ინთერნეიშენალ ბიზნეს ფართნერს სრულად
SARAS-F-481994 404539674 შპს ინოქსი მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-611293 400035332 შპს ინტელაუდიტი სრულად
SARAS-F-583489 404906973 შპს ინტელექტ-აუდიტი მესამე კატეგორია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 265