სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-156621 204570160 შპს თი-ემ-სი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-326522 205264462 შპს თიჯიეს-კკ ჯგუფი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-546679 405132903 შპს ფინანსები აუდიტი და კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-481994 404539674 შპს ინოქსი მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-611293 400035332 შპს ინტელაუდიტი სრულად
SARAS-F-583489 404906973 ინტელექტ-აუდიტი სრულად
SARAS-F-772409 202905516 შპს ინტერაუდიტი სრულად
SARAS-F-268594 206037652 შპს ინფოაუდიტი სრულად
SARAS-F-237088 415086604 შპს იოანე და კომპანია სრულად
SARAS-F-855308 204441158 შპს იუაი პირველი კატეგორია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 262