სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-640926 205270035 შპს დ და გ აუდიტი სრულად
SARAS-F-935940 202453629 შპს დალაუდი (DALAUDI) სრულად
SARAS-F-622095 245427550 შპს დანი-აუდიტი სრულად
SARAS-F-107265 204422240 შპს დელოიტი და ტუში პირველი კატეგორია სრულად
SARAS-F-268550 212695831 შპს აუდიტექსპერტი 96 სრულად
SARAS-F-596572 239862154 შპს ეგრის-აუდიტი სრულად
SARAS-F-370391 400099503 შპს აუდიტორული კომპანია კრისტალი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-448197 400137525 შპს ეი ეს_აუდიტი სრულად
SARAS-F-344896 405193124 შპს ეკოვის ეი-თი-ეი ფინანსები მეორე კატეგორია სრულად
SARAS-F-344253 205228207 შპს ეიჯი ინთერნეიშენალ კონსალთინგი მესამე კატეგორია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 265