სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-370391 400099503 შპს აუდიტორული კომპანია კრისტალი სრულად
SARAS-F-448197 400137525 შპს ეი ეს_აუდიტი სრულად
SARAS-F-471380 405309697 შპს ეი სი აუდიტი სრულად
SARAS-F-344896 405193124 შპს ეი-თი-ეი ფინანსური აუდიტი მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-344253 205228207 შპს ეიჯი ინთერნეიშენალ კონსალთინგი მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-822537 400107745 შპს ეკონომაუდიტი სრულად
SARAS-F-253809 245425883 შპს ეკონომიკა-აუდიტი სრულად
SARAS-F-138290 204566031 შპს ელ.თი.ჯი. კონსალთინგი L.T.G consalting სრულად
SARAS-F-901193 412677633 შპს ელიტაუდიტი სრულად
SARAS-F-327942 406056912 შპს ელიტ-კონსალდინგ სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 260