სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-735247 404884005 შპს ბესტ აუდიტი სრულად
SARAS-F-586073 405145221 შპს ბი ეს კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-114094 205145403 შპს ბიდიო პირველი კატეგორია სრულად
SARAS-F-972332 401993009 შპს ბიზნეს აუთსორსი სრულად
SARAS-F-836276 251721132 შპს ბიზნეს კონსალტინგი და აუდიტი სრულად
SARAS-F-394584 406041073 შპს ,,ბიზნეს კონსულტაცია, აღრიცხვა, აუდიტი" სრულად
SARAS-F-781332 200261466 შპს ბიზნესინფო-2008 სრულად
SARAS-F-588290 404926283 შპს ბიზნესის და აუდიტის აკადემია სრულად
SARAS-F-593407 211343376 შპს ბიზნესის მართვის ბიურო სრულად
SARAS-F-710281 404878913 შპს ბიზნესის საკონსულტაციო ჯგუფი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 262