დაკისრებული პასუხისმგებლობა

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
13.09.2017 ჯარიმა ბრძანება სრულად
02.09.2019 წერილობითი გაფრთხილება ბრძანება სრულად