დაკისრებული პასუხისმგებლობა

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
20.09.2018 წერილობითი გაფრთხილება ბრძანება