დაკისრებული პასუხისმგებლობა

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
27.05.2019 ჯარიმა ბრძანება
18.05.2021 ჯარიმა ბრძანება