დაკისრებული პასუხისმგებლობა

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
23.04.2019 ჯარიმა ბრძანება
24.06.2019 ჯარიმა ბრძანება