დაკისრებული პასუხისმგებლობა

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
18.08.2017 ჯარიმა ბრძანება
01.10.2018 ჯარიმა ბრძანება
31.05.2019 ჯარიმა ბრძანება