დაკისრებული პასუხისმგებლობა

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
18.08.2017 ჯარიმა ბრძანება
20.05.2019 ჯარიმა ბრძანება