დაკისრებული პასუხისმგებლობა

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
19.05.2021 ჯარიმა ბრძანება
24.05.2022 ჯარიმა ბრძანება
02.06.2023 ჯარიმა ბრძანება