დაკისრებული პასუხისმგებლობა

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
26.10.2018 ჯარიმა ბრძანება
22.05.2019 ჯარიმა ბრძანება