დაკისრებული პასუხისმგებლობა

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
28.05.2018 ჯარიმა ბრძანება
01.06.2018 ჯარიმა ბრძანება
20.05.2019 ჯარიმა ბრძანება